O2low Organik Fumigasyon

Böcekle Mücadele, O2Low Sistemi ve Avantajları

O2low Uygulama Odası
Fumigasyon Otomasyonu
O2low Sistemi
Metil Bromid Fümigasyonu
Pirinç Böceği
Fosfin Uygulaması
Pirinç Biti
previous arrow
next arrow
 
Shadow

O2Low Pest Kontrol Uygulaması %100 arındırma sağlayarak üründeki her böceği öldürebiliyor mu?

Uygulama ile hangi böcek ile mücadele edildiğini bilmek çok önemlidir. Her böceğe uygulanacak protokol aynı olmayabilir. Ancak hangi böcek olursa olsun, hangi kimyasala direnç geliştirmiş ise geliştirsin, Uygun O2Low uygulaması protokolleri yerine getirildikten sonra uygulama odası içinde herhangi bir böceğin hayatta kalması ve çoğalması mümkün değildir! Uygulama ile böceklerden %100 arındırma sağlanmaktadır.

O2Low

Pest Kontrol Sistemi

O2Low pest kontrol uygulaması, tüm dünyada kabul gören bir Kontrollü Atmosfer uygulama protokolüdür. Sistem protokolü, odadaki gerekli şartları (sıcaklığı, gaz bileşimini, nemi vb.) karşılar ve süreç boyunca koşulları koruyarak kontrol altında tutar.

Bu özgün uygulama protokolü tüm böceklerde geçerli olmak üzere yetişkin, larva, pupa ve yumurta evrelerinde %100 ölüm oranını garanti etmektedir.

Uygulama için gaz sızdırmaz bir hacim (özel inşa edilmiş odalar, silolar, gaz sızdırmaz çadırlar), Oksijen tutucu, gerekli tüm analizleri yaparak kontrol sağlayan ve kayıt altına alabilen endüstriyel bir otomasyon gereklidir.

O2Low uygulamaları ne kadar sürmektedir?

Uygulama, ürünlerin işleneceği odaya alınması, sıcaklığın yükseltilmesi, düşük oksijen seviyelerinin uygulanması ve uygulama sonuna kadar çeşitli sıcaklıklara göre farklı protokoller ile yapılabilmektedir. Ancak tüm operasyon süreçleri ve özellikle sıcaklık yüklemesine bağlı olarak, her uygulama yaklaşık 9-12 günleri bulmaktadır.

İhtiyaca ve talebe göre birden fazla sayıda oda ile sürekli operasyon yaparak, uzun sayılabilecek uygulama sürelerinin önüne geçmek mümkündür. Bu şekilde uygulamada süre uzunluğu problem olmaktan çıkmaktadır ve sistem tonaj kapasiteleri tesisin ihtiyacına çıkarılabilmektedir.

Uygulamada dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da işlenmiş ürünlerin tekrar kontamine olmasını engellemektir. Bu durumu tesiste en başta bazı geliştirmeler yaparak çözmek ve temiz & kontamine alan ayrımı içeren bir dizayn ile kontrol altına almak mümkündür.

O2Low uygulaması doğal bir uygulama mı?

O2Low uygulaması herhangi bir zehirli gaz ile yapılmadığından, insan sağlığına ya da çevreye her hangi bir zararı yoktur. Oksijen tutucu ile havadaki oksijeni tutar, odaya çok yüksek pürite ile azot verir ve bu şekilde uygulamanın oksijen düşürme işlemi yapılır. Her hangi bir atık gaz söz konusu değildir. İşlem sonunda odadan atmosfere salınan hava saniyeler içinde eski formuna karışarak normal havaya dönüşmektedir. Dolayısı ile uygulama %100 doğal olup ürünlerde de herhangi bir koku, tat, esans değişikliğine neden olmaz, ürünler üzerinde işleme bağlı olarak her hangi bir kalıntı kesinlikle kalmamaktadır. Uygulama %100 doğal ve organiktir.

O2Low Ekipmanları

Güvenilir ve doğru ölçümler OXYCAT O2Low uygulamasında vazgeçilemez gerekliliklerdir. Bunun için sistemlerimizde en yüksek kalitede malzeme, aksesuar ve analiz cihazları kullanılmaktadır.

Kurulum Alanları

Başta ve en ergonomik kullanım şekli olan O2Low Uygulama odaları ile birlikte, çevre şartlarına uyumlu gerekli iyileştirmeler yapılmış mevcut fümigasyon odaları, özel konteynerler, uygulama çadırı gibi mobil çözümler de mümkündür.

Fümigasyon için gerekli olan gaz geçirmez odalar hemen hemen her yere kurulabilir ve istenilen her kapasiteye uygun boyutta inşa edilebilir. Konteynerler, çadırlar veya büyük liner ambalajlar gibi mobil çözümler de mevcuttur.

En dirençli böcek türleri, ya da kimyasal direnç kazanmış böcekler dahil kontrollü atmosfer ile yapılan O2Low uygulaması sonucu sağ kalamazlar. Ayrıca, işlemin işlem görmüş ürünlerin kalitesi, rengi ve tadı üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. O2Low uygulamasının, ahşap gibi hacimli malzemelerde malzemenin içini oyarak giren böcekler için bile etkili bir pest kontrol yöntemi olduğu kanıtlanmıştır.

O2Low sistemi, hiçbir böcek ve evresinin (yumurta, larva, pupa veya yetişkin) yaşayamayacağı bir atmosfer yaratarak, gaz sızdırmaz özel odalarda optimal, oksijeni düşürülmüş depolama koşulları oluşturmak için kullanılabilir.

Bu odalar aynı anda büyük miktarda kapasiteleri işleyebildiğinden, uygulama için en uygun ve verimli çözümlerden biridir. Bu özel odalar, tesis içinde yeterli alan olduğu sürece istenilen herhangi bir yere istenilen ve ihtiyaç olan kapasitelerde inşa edilebilir. Uygulama odalarını çeşitli boyutlarda inşa etmek mümkündür.

OXYCAT Depolama Teknolojileri organik böcek uygulaması departmanı kendi uygulaması olan O2Low™ uygulama odaların projelendirilmesi, inşa ve montajları, satış sonrası servisleri, operatör kullanıcı eğitimleri, tesis için fümigasyona yönelik her türlü iyileştirme danışmanlıkları konusunda Türkiye ve aktif olarak faaliyet gösterdiği bölgelerdeki tek uzmandır ve bu konuda 10 yılı aşkın tecrübesi vardır

fumigasyon odası
Fumigasyon Otomasyonu
O2low Ekipmanlar
VPSA Azot Jeneratorü
Kişisel Oksijen Sensörü
O2Low Otomasyon
hermetik oda
previous arrow
next arrow
 
Shadow

O2Low Organik Fumigasyon

O2 Low Sistemi Detay

O2 Low Avantajları

Uygulanan Ürünler