KA Uygulamalar

UDO, Dinamik KA, Pallet CAP, CO2 Olgunlaştırma ve
Laboratuvar Sistemleri

Pallet CAP

Laboratuvar Sistemleri

CO2 Olgunlaştırma

Diğer Bölümler

Kontrollü Atmosfer, Ultra Düşük Oksijen, Dinamik Kontrollü Atmosfer

Meyve Depolamada Kontrollü Atmosfer Uygulamaları;

Kontrollü atmosferin dinamik bir şekilde yönetilen çeşitleri, ultra düşük oksijen (UDO-ULO) olarak da bilinir. Bu yöntem, soğutma ve çeşitli sektörlerde kullanılan farklı isimlerle adlandırılır.

Farklı isimler aslında uygulanan protokollere göre verilen isimlerdir. Burada önemli olan nokta, ortamda istenen O2 seviyesinin ne kadar düşürülmek istendiğidir. Bu durumda, uygulanacak ortamın hermetik sızdırmazlığının daha iyi olması gerekmektedir. Ana makine grupları ise genellikle büyük bir farklılık göstermez ve aynı kalır.

 

Ultra Düşük Oksijen (UDO)

İdeal olarak, örneğin armut gibi ilk akla gelen meyveler %1-3 aralığında ya da çoğu elma türü %1,5 veya daha düşük oksijen seviyelerinde depolanır. Bu şartlandırma %1,5 veya daha düşük seviyelerde yapıldığında, kontrollü atmosfer uygulaması UDO – Ultra Düşük Oksijen (ULO – Ultra Low Oxygen) depolama olarak adlandırılır. UDO depolama tekniği, gaz sızdırmazlığı özel olarak sağlanmış soğuk depolarda, elma, armut, nar, kivi gibi özellikle klimakterik karaktere sahip meyvelerin uzun süreli depolanması için kullanılır.

Dinamik Kontrollü Atmosfer

Piyasada bulunan DCA – Dinamik Kontrollü Atmosfer, meyvenin kriz anında ortaya çıkan etanol üretimini ölçmek için çeşitli yöntemler kullanır (floresans veya gaz ölçümü). ACR – Solunumun Gelişmiş Kontrolü, meyvenin etanol çıkartmasını beklemeden depo genelindeki solunum hızını ölçmeye dayalı çeşitli tekniklerle uygulanır.

Dinamik bir kontrol sistemi, hassas ölçümleri düzenli olarak yapabilmeli, sisteme müdahale edebilmeli ve gerektiğinde operatörle alarm aracılığıyla senkronize bir şekilde iletişim kurabilmelidir.

Dinamik KA Depolama Kontrol sistemi, meyvenin fizyolojik durumuna göre soğuk depoda çalışır. Depolama protokolleri, meyvenin solunum tepkisine bağlı olarak ayarlanmalı ve programlanmalıdır. O2 konsantrasyonu, meyvenin verdiği tepkiye göre oksijenin gereğinden fazla düşmesi tehlikesine karşı sistem tarafından ayarlanmalıdır. Bu nedenle, güvenilir bir kontrol sistemi ve entegre ölçüm cihazları kullanılarak %1’in altındaki oksijen seviyeleri bile meyve için tehlike oluşturmaz.

Kontrollü Atmosferde Palet – PalletCAP

Her meyve türü farklı protokollerde depolamayı gerektirir. Kontrollü atmosfer sistemi ile genel olarak ürünlerde her oda ayrı ayrı şartlandırılabilir. Ancak bu durum üzümsü meyvelere gelindiğinde biraz farklıdır. Depolama, hasat ya da pazara satış aşamasının farklı dinamiklerinden dolayı OXYCAT üzümsü meyveler için paletle kontrollü atmosferde depolama üniteleri olan PalletCAP i geliştirilmiştir.

Paletlerde ayrı gaz sızdırmaz örtüler ve özel palet sistemi ile depolamada özellikle değerli üzümsü meyveler için koku yada aromanın üründen diğer ürünlere bulaşması / karışması kesilir. Ürünün depolama sonunda palet bazında satışı mümkündür. Bu durumda diğer paletlerin kontrollü atmosfer şartları bozulmadan depolamaya devam edebilmesine olanak sağlar. Farklı türlerde meyveleri kontrollü atmosferde aynı odada tutmak ancak PalletCAP ile mümkün olabilmektedir. Aynı zamanda farklı ürünleri de aynı odada tutmak ve palet bazında farklı gaz değerleri uygulanabilir hale gelmektedir.

PalletCAP ünitesi bir örtü ve üzerine kasa veya kutu halindeki ürünlerin yerleştirildiği özel plastik bir paletten oluşur. Paletin üzerine 1,0 m x 1,2 m ’lik, maksimum 5 metre yükseklikte gaz sızdırmaz ve şeffaf bir örtü geçirilir, böylelikle ürüne bağlı olarak palet başına ortalama 1 tona kadar meyve depolanabilir. Sistem örtü içerisindeki gaz şartlarını gerekli aralıklarla ölçer ve gerekirse gaz değerlerini düzenlemektedir. Palet içi karbondioksit uygulaması gereken ürünlerde kontrollü atmosfer sistemi enjeksiyon istasyonu ve gaz tüplerinden yararlanılır. Gerekli olduğunda oksijen düşürme – pulldown işi ise yine uygun seçilmiş bir azot jeneratörü tarafından yapılmaktadır.

Kontrollü Atmosfer Palet Sistemi
Kontrollü Atmosfer Palet Sistemi - 2
KA Palet Sistemi
KA Palet Sistemi - 2
KA Pallet CAP
Palet Cap Sistem
previous arrow
next arrow
Shadow
Klimakterik Meyveler
Klimakterik Meyveler
Klimakterik Meyveler

Kontrollü Atmosfer Laboratuvar Sistemleri

Kontrollü atmosfer laboratuvarlarında mevcut meyveler için farklı araştırmalar veya yeni türlerin protokol araştırmaları yapılabilmektedir. Bu laboratuvarlar genel olarak; özel, devlet kurumlarına bağlı araştırma enstitüleri ya da üniversiteler içerisinde yer alırlar. Kontrollü atmosfer laboratuvarları çok farklı şekillerde yapılabilir burada araştırmacıların ve yapılması planlanan araştırmaların ihtiyacına uygun özgün dizaynlar söz konusudur.

Genel olarak araştırmalarda farklı gaz kombinasyonlarını aynı ve farklı sıcaklıklarda teste tabi tutmak geniş ölçekli testler yapabilmeyi sağlamaktadır. Farklı sezonlarda hasat edilecek meyvelerin bile özellikleri farklı olacağından aynı senenin hasadı olan ürünlerin tek seferde farklı kombinasyonlar ile depolanarak test edilmesi oldukça önemli bir özelliktir.

Laboratuvar sistemlerinde çıkan sonuçlar genel olarak 20kg – 50 kg ya da 100-200 kg miktarlarda ürünler üzerinden yapılan testler üzerinden oluşmaktadır . Bu durum küçük örneklemler ile çalışılmasından ötürü ticari depolamaya geçildiğinde farklı senaryolar ile karşılaşmalara da sıklıkla neden olabilmektedir. Dolayısı ile küçük ünitelerde yapılan sonuçlar, yine laboratuvar ölçüsü sayılabilecek 3-5-10 tonluk ticari depolara yakın şartların oluşacağı test depoları ile de sağlamasının alınması ile ticari uygulamaya referans olabilecek hale gelebilir.

Kontrollü atmosfer (kabin ya da mini palet sistemi) test üniteli odalar, soğutmanın olduğu, mini laboratuvar ölçülerinde kontrollü atmosfer laboratuvar palet sistemi ile yapılabilir. Bu durumda soğutma ünite dışından sağlanmakta olup 1 odada farklı gaz değerleri ünite sayısınca uygulanabilmektedir. Farklı sıcaklıklar isteniyor ise 2. Yada 3. Odalarda da aynı sistemlerin kurulması gereklidir. Bunların dışında uygulamalarda ise özel esnek olmayan malzemelerden üretilmiş kabinler ile de dinamik kontrollü atmosfer gibi teknikler çalışılabilmektedir. Bu kabinlerde ihtiyaca uygun olarak her birine ayrı ayrı soğutma ile ya da aynı odanın içine konularak soğutmanın odadan sağlandığı şekillerde yapılabilir. Burada nem kaybı kontrolü vb. önem arz etmektedir.

Bu konuda OXYCAT tarafından uzman destek hizmeti alarak ihtiyacınıza ve kurumunuzun bütçesine uygun sistemler için özel dizayn çalışmalar yapmaktayız.

Soğuk Hava Deposu

CO2 Fümigasyon Olgunlaştırma Sistemleri

Trabzon hurması türlerinden Rojo Brilliante türü için tatlandırma amaçlı kullanılan kontrollü atmosfer odalarıdır. Bu odalarda işlem yaklaşık bir gün kadar sürebilmektedir. Meyve depolama sonrası odaya alınarak CO2 ile fümigasyon uygulaması özel protokoller ile uygulanır. Burada özel enjeksiyon sistemi ile birlikte doğru ölçümlerin yapılması ölçümlerin sağlamasının otomasyona entegre cihazların haricinde analiz cihazları ile alınması da önemlidir.

Bu uygulama için CO2 gazı sarf malzemesi konumundadır. Odaların sızdırmazlığının iyi olması hem CO2 sarfiyatını ihtiyacın dışında israf olmasını engeller hem de CO2 zehirli bir gaz olduğundan fümigasyon işlemi sırasında oda çevresinde sızıntıların önüne geçeceğinden can güvenliği konusunda da uygulamayı güveli hale getirmektedir.

CO2Fum sistemi her trabzon hurması -kaki- için uygun değildir. Uygulanabileceği hurma türü sert bir türdür ve bu uygulama ile depolama sonrası yani satıştan sonra sevkiyat öncesi tatlandırma işlemi yapılmaktadır.

Depolamada Kontrollü Atmosfer

Meyve Türleri

Uygulamalar

Hizmetlerimiz