Etilen Yakıcı

Etilen Yakıcı

Kivi

Kivi ya da benzeri etilene (C2H4) karşı hassas meyvelerin depolanmasında etilen yakıcılara ihtiyaç duyulmaktadır. Etilen yakıcılar özel kartuşlardan yüksek ısılara havanın ısıtılarak geçirilmesi ile etilenin yakılmasını sağlarken katalitik özelliği ile çıkış sıcaklıkları nerede ise depodaki sıcaklığa yakın etilenden arındırılmış (artık CO2 ye dönüştürülmüş şekilde) havayı geriye deponun içine gönderir. Ortaya çıkan CO2 ise CO2 tutucular tarafından depodan kolaylıkla uzaklaştırılır.

Etilen yakıcılar ve etilen analiz cihazları ile ilgili bilinmeyenler

Etilen yakıcılar ile ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli konu, öncelikle etilen yakıcının sistemde gerekli olup olmadığıdır. Gereklilik durumu ancak kivi gibi etilene aşırı hassas ürünlerde ortaya çıkar. İkinci önemli konu ise yapılan sistemin ölçüle bilirliğidir. Etilenin doğru ölçülmesi yakılmasından daha önemlidir. Burada etilen analiz cihazının hassasiyeti, C2H4 gazını PPM ya da PPB cinsinden ölçmesi, cihazın kalitesi (fiyatı-belirleyici unsur olarak) çok önemlidir. Etilen analiz cihazları konusunda en çok göz ardı edilen konu depolamada ortaya çıkan başta CO2 gazı olmak üzere diğer bazı gazların da, etilen analiz cihazı tarafından algılanmayarak karbondioksitin etilen olarak okunmasıdır.

Üreticilerin ticari kaygılarla etilen yakıcılar ile projelendirmeye çalıştığı; elma, armut, nar vb. gibi ürünlerde kesinlikle etilen yakıcılara gerek yoktur. Hasat dönemi meyve türü vb. gibi unsurlara bağlı olarak etilenin depolamasında aşırı önem arz etmediği bu ürünlerin uzun süreli depolanmasında ölçülen etilen gazı, çoğunlukla yanlış okunan CO2 yani karbondioksittir.

Etilen yakıcıların kullanılması gereken tesislerde dizayn konusunda da farklılıklar vardır. Bu konulara dikkat edilmeden sadece etilen yakıcı kullanmak %100 sonucu almanızı sağlamayacaktır.

Üreticiler tarafından piyasaya gerekli olan kapasite bilgileri genelde sadece katalog bilgileri ile verilmektedir. Etilen yakıcılar kıyaslaması katalogda yazan ne kadar etilen yakacağı-kapasitesi ile ilgili kısımlar genelde fanların ve ısıtıcılarının enerji sarfiyatları ile de doğru orantılı olmalıdır. Kontrollü atmosfer konusunda net bilginin kolayca bulunamadığı ülkemiz ve BDT ülkelerindeki projelerde, kapasitesi yetersiz cihazlardan fazla sayıda projelendirilmesi yoluyla, hem fiyat konusunda ucuz kalmakta hem de çok sayıda ekipman vermiş gibi gözükmekte ve yatırımcıları ihtiyaç bile olmayan bir konuda suni şekilde oluşturulan rekabet ile karar aşamasında şaşırtmaktadır.

Bu konuda OXYCAT olarak uzmanlığımız olan kontrollü atmosfer sistemleri ve etilen yönetiminde; depolanacak ürün için öncelikle etilen yakıcı gerekli mi değil mi? Gerekli ise nasıl bir kapasiteye ihtiyaç var? Projelendirilen yakıcılar gerçekten kapasiteyi karşılıyor mu? Tesis dizaynınız etilen kontaminasyonuna karşı uygun yapılmış mı?.. gibi soruları cevaplarken, projelerinizde dizayn konusunda kritik noktalarda da danışmanlıktan başlayıp satış sonrası hizmetlerine kadar her türlü desteği vermekteyiz.