Kalite Politikamız

Anasayfa 9 Kurumsal 9 Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

OXYCAT, kontrollü atmosfer projelerinizin satın alma süreçlerinde doğru kapasite seçimleri, doğru ekipman & marka seçimi ile güvenilir teklif değerlendirme ve projelendirme yapmanız konusunda kesin çözüm ortağınızdır.

Kontrollü Atmosfer Teknolojisinin uygulama alanlarında; örneğin başta soğuk depolama veya spor gibi daha farklı özel konularda, her çeşit iklimlendirme ile birlikte kullanılan kontrollü atmosfer gibi faydalı şartlandırma teknolojileri ve diğer tüm tamamlayıcı ürün ve hizmetlerin tamamı konusunda 10 yılı aşkın tecrübemiz ile uzman danışmanlık ve servis hizmetleri sağlamaktayız.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde ülkemizde ve hizmet verdiğimiz coğrafyada Kontrollü atmosfer konusunda tüketici için eksikliği tamamlayan benzersiz bir çözüm ortağı konumdayız.

Kullandığımız tüm sistem ve ürünler yüksek kalitede uzun ömürlü ürünlerdir.

Tüketiciye kaliteli hizmet sunmak, problem ve süreçlerin nedenlerine çözümlerine odaklı olmak hedeflerimiz kalite politikamızı şekillendiren amaçlarımızdandır.

İşletme Taahhüdümüz

Dünyaya gelmiş her insanın, sağlıklı, ulaşılabilir ve ekonomik gıdaya devamlı erişimi en temel hakkıdır. Bu gıda ve sağlık konusunda önemli katma değer yaratan, kayıpların önüne geçebilen teknoloji ve ürünlerin daha ulaşılabilir olması gerektiği gerçeğinin altını çizmek istiyoruz. Gıda teknolojilerinin geliştirilmesi bugün artık ihtiyaç haline gelmiştir. Bu konuda sürekli yeniliklere açık olmak en son teknolojileri kullanmak ve müşterilerimize kaliteli ürün ve servisleri sunmak en önemli taahhüdümüzdür.

Bu konuda, sadece işletme ve gelir odaklı olmayıp, sosyal sorumlulukla birlikte çevremizi ve bulunduğumuz sektörü de uzmanlığımız ve deneyimli kadromuz ile seminerler, eğitimler ve ulusal basın yayında sektördeki tek firma olmamıza rağmen gönüllülük esasına dayalı şekilde faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

OXYCAT olarak,

Türkiye’nin ve firmamızın adını dünyaya daha çok duyurmak, uzmanlığımız konusunda kısıtılı bilgiye sahip sektörümüze doğru ve en uygun bilgileri yaymak, sektörümüzü geliştirmek,

Tüm süreçlerde; müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmak,

İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, ve İş hacmimizi sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak,

Tamamen yerli olan, patentli kendi üretimimiz olan ürünlerimizle dünyada yarattığımız rekabeti ileriye taşımak ve ülkemize her geçen gün daha fazla döviz getirmek,

Stratejik hedeflerimiz içinde; partnerlerimiz, tedarikçilerimiz ve iş birliği içinde olduğumuz tüm tarafların beklentilerini yerine getirmek,

Gıda güvenliği yönetim sisteminin geliştirilmesinde ilk basamak olarak süreçlerin ele alınmasında üstün teknolojiler kullanmak ve katkı sağlamak,

En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların ve olumsuzlukların önüne geçmek,

Başlanan her projeyi zamanında; en üst düzey tekniklerle, projesine tam uyumlu, istenen kalitede eksiksiz tamamlamak,

Gıda ve insan sağlığı sektörlerinde kimyasal kullanımının önüne geçmek,

Kalite sistemleri çerçevesinde; tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek,

Bulunduğumuz sektörlerde, kalite anlayışımızla Müşteri Memnuniyeti başta olmak üzere sektördeki ilk ve tek %100 yerli firma oluşumuzu bir kenarda bırakarak, lider bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle işimize odaklanmak

Deneyimlerimizi ve sahip olduğumuz tüm kaynaklarımızı, müşterilerimizden aldığımız geri bildirimleri, gizlilik prensibi ile tarafsız, adil olarak kısa sürede “Müşteri Memnuniyeti”ne dönüştürmek ve çözümleri kalıcı hale getirmek,

Çevre dostu ürünleri içeren projeler tasarlama, kaliteli ürünler kullanma ve müşteri odaklı hizmetler gerçekleştirmek için;

Tüm ortaklarımız ile birlikte sürdürülebilir çevre koşulları ile ilgili her türlü bilgi ve desteği sağlamak,

Yatırımlarımızda ve süreçlerimizde çevre bilinci ile hareket etmek,

Faaliyetlerimizde kullanılan doğal kaynakları ve enerjiyi tasarruf bilinci ile kullanmak,

Çevre kirliliğin ve kimyasal kullanımının süreçlerden çıkartılarak kaynağında önlenmesi için etkin süreçler oluşturmak,

Küresel ısınma ve iklim değişikliği tehditlerini azaltacak organik faaliyetlerle gelecek nesillere kendini yenileyebilen korunmuş dokusu bozulmamış bir çevre bırakmak amacımız ile birlikte;

Uluslararası ve ulusal yasalarla her türlü mevzuat şartlarına uyum çerçevesinde ürettiğimiz her ürünümüzü ve servis süreçlerimzii sürekli geliştirmeyi hedefliyor ve tüm ürün ve faaliyetlerimizi bu politikamıza uygun olarak geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Atmosfer Kontrol Ünitesi

Çevre ve Doğa,

Kaliteli ürün ve hizmet anlayışı ile bulunduğumuz sektörlerde, OXYCAT teminatı ve çözüm ortaklığı ile her zaman güvendesiniz.

Bu alanlarda üretimdeki ve depolamadaki süreçlerin geliştirilmesi, gıda kayıplarının önlenmesi, ilaç ve kimyasal kullanımının direkt gıda üretimi üzerinde kullanımının engellenmesi gibi değerli katkılarımız ile; üreticilere uzun vadede daha az maliyetli, çok daha verimli, doğru ve efektif yatırım imkanları sunuyoruz. Böylelikle nihai tüketicilere de sağlıklı ve organik ürünlere ulaşmaları konusunda önemli katkılar sunmak ile birlikte;

Sistemlerimizin çalışma prensiplerinden uygulama sonuçlarına kadar çevreye ve doğaya katkı sağlıyoruz.

Ürettiğimiz uzun ömürlü ürünler kullanıldığında tekrar tekrar ürün ve iş gücü kaybını ortadan kaldırarak, yenilenmesi gereken eski ürünlerin atık değeri kazanmasının da böylelikle önüne geçiyoruz.

Kullandığımız makine ve ekipmanlar son derece çevreci olmakla birlikte örneğin fümigant olarak kullanılan CO2, metil bromide, fosfin gibi gazların gıdalar üzerinde kullanılmasını minimuma indirirken bu zehirli gazların doğaya salınmasını da engelliyoruz.

Depolama sürelerini uzatırken gıda kayıplarının önüne geçiyoruz. Kullandığımız sistemler gıda kayıpları ile adeta savaşan ve %100 başarısı kanıtlanmış sistemlerdir.

Sistemlerimiz kullanılarak işlenen ya da depolanan ürünler minimum yada sıfır kimyasal ihtiyacı duyularak sofralarınıza kadar ulaşıyor.

Sistemlerimiz enerji tasarruflu sistemler olmakla birlikte nerede ise tüm sistemlerimizde üstün mühendislik ile birlikte şartlandırılan havanın tekrar kullanılması, makinelerimizin sadece ihtiyaç kadar çalışarak enerji tasarrufu sağlaması gibi katma değer yaratan ve tasarruf sağlayan özellikleri mevcuttur.