Tarihi Eserlerin korunmasında Oksijen, gazlar, sıcaklık ve nemin kontrolü ile anoksik koruma (veya kontrollü atmosfer) sistemi, tarihi eserleri böcek istilasına, neme ve diğer bütün biyolojik hasarlara karşı korur.
Böcek istilasına uğrayan eserlerin böceklerden arındırılması, Aerobik mikrobiyel ve anaerobik bakteri üremesine karşı koruma sağlar, Nem hasarının önlenmesi, Eserlerin Optimum koruma koşulları, Yangın önleme ile birlikte Eserler üzerinde Anoksik uygulama ile koruma sağlar.

daha fazla bilgi edinin