Kontrollü atmosfer sistemlerinin en önemli öğesi otomasyondur. Kullanımı kolay ve kontrolünü kendi yapabilen uzaktan da izlenebilen dinamik özelliklerde olmalıdır. Atmosfer kontrollü sistemlerin olmazsa olmazı kaliteli, sağlıklı ve sağlamalı ölçüm yapabilen gaz analiz cihazlarını da içeren en önemli öğesidir.

daha fazla bilgi edinin